Farba SILIKATOWO – SILIKONOWA Ceral

Zastosowanie i właściwości:

Wysokiej jakości wodna farba SILIKATOWO-SILIKONOWA Ceral przeznaczona jest do malowania powierzchni na zewnątrz oraz wewnątrz  budynku na wszelkich podłożach tj. tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, tynk mineralny, akrylowy tynk mineralny, beton i cegła. Zalecana jest w systemie dociepleń na wełnie mineralnej itp. Receptura farby oparta jest na emulsji silikonowej i wodnej dyspersji szkła wodnego, która tworzy powłokę bardzo przyczepną, hydrofobową, paroprzepuszczalną i odporną na zabrudzenia z efektem antyroszeniowym. Produkowana jest w kolorze białym, wg wzornika Ceral i w kolorach na zamówienie. Zawiera środki zabezpieczające powierzchnię farby przed rozwojem na niej alg i grzybów.

Przygotowanie podłoża i sposób użycia:

Podłoże musi być nośne, czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Powierzchnia pod malowanie powinna być: oczyszczona i naprawiona, bez rys, wstępnie umyta wodą, o ile jest bardzo chłonna powinna być zagruntowana emulsją gruntującą SILNIE PENETRUJĄCĄ Ceral i gruntem SILIKATOWO-SILIKONOWYM Ceral. Farby nie należy nakładać na powierzchnie świeżo wykonane: na tynkach cementowo-wapiennych, cementowych i betonowych nie wcześniej niż po 28 dniach, na tynkach mineralnych nie wcześniej niż po 7 dniach, na tynkach gipsowych nie wcześniej niż po 14 dniach (przy wilgotności powierzchni podłoża nie większej jak 1 %). Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Przy nakładaniu pierwszej warstwy farby można ją rozcieńczyć 10 % ilością wody bądź gruntu SILIKATOWO – SILIKONOWEGO Ceral. Drugą warstwę nakładać bez rozcieńczenia. Farbę można nakładać wałkiem, pędzlem malarskim i natryskiem na podłoża w temp. od +5ºC do +25ºC. W trakcie malowania i schnięcia farby powinno się chronić ją przed zbytnim nasłonecznieniem, wiatrem i deszczem przy pomocy siatek osłonowych. Kolejne warstwy farby zaleca się nakładać nie wcześniej niż po upływie 4 godzin. W celu uniknięcia różnic odcieni farby na elewacji zaleca się malować z jednej dostawy farby bez przerwy, a w innym przypadku zakończyć malowanie na obrzeżu elewacji budynku.

Dane techniczne:
Wydajność 7 m²/l
Czas wiązania 12 godz.
Stan powierzchniowo-suchy po 3 godz. nie wchłania kurzu
Czas kolejnych operacji po 6 godz.
Rozcieńczanie maks. 5 % wodą dla drugiej warstwy
Temperatura wykonywania prac od +5°C do + 25ºC
Gęstość objętościowa ok. 1,4 g/cm²
Połysk G G3 - mat
Grubość powłoki E E3 – 100 <E< 200 µm
Wielkość ziarna S S1 – drobne < 100 µm
Współczynnik przenikania pary wodnej V średni   15 >V1> 150 g/m2d
Przepuszczalność wody W mała     W3 < 0,1 kg/m2h0,5
Czas przechowywania 12 miesięcy w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu
Opakowanie 5l , 10l (paleta 10litrów – 44 szt.)

Do pobrania:

Atest higieniczny

Wyrób objęty Krajową Deklaracją Zgodności nr 46 wystawioną 21.03.2012.
Wyrób spełnia wymogi Polskiej Normy PN-C-81913:1998 oraz PN-EN 1062-1:2005.
Wyrób posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
Data produkcji jest numerem partii.